Dutch Below!

– When will my package be sent?

Ordered before 22:00 is shipped the next working day.
We do not ship on weekends, orders for Sunday at 10 p.m. are on Monday
sent.

– Approximately how long does it take for a package to arrive?

The Netherlands 1-2 days after shipment.
Europe 3-7 days after shipment. (This is an indication)
World 7-14 days after shipment. (This is an indication)

– Can I trace my package?

Yes, all our packages are sent with a track and trace code. We ensure that the package is sent carefully, so that no damage will occur on the way.

– Do you ship worldwide?

Yes, we ship worldwide ..

– What are the shipping costs?

Shipping costs depend on the weight and size of the shipment. If you select what you want
You will find exactly what the shipping costs will be in the check-out system. Customers from
The Netherlands and Belgium do not pay shipping costs for orders over € 100

– Does Dutch Gameboys have a return policy?

In case of defects you can return shipments within 14 days, please contact us first :
info@dutchgameboys.com. 

In case of return you get your money back or store credit. Products must be in the same state as they are delivered. We cover the shipping costs of return when there are defects.

– Do you provide a guarantee on products?

Certainly, all products come with 1 month warranty!

– Can I pick up my order?

That is possible by appointment.
Where can I pick up my order?
You can pick up your order in Buitenpost (Only after making an appointment)

– What are the payment options?

You can pay via:
 Ideal
 Bancontact
 PayPal
 Bank transfer (IBAN)
There are no additional costs. Ideal is only available for Dutch customers.

– Do you test products?

Certainly, everything we add to our products, except new and sealed, is tested.
Products are tested shortly before shipment to ensure that the customer
is satisfied with the delivery.

– What does Boxed / CIB / Complete mean?

CIB stands for Complete In Box, which means that a game of console is complete with manual and box. When a game from console is not CIB, you only receive the game from console. You can also see this clearly in the photos.

– What prevents the HOL, FRA, UKV; and other codes?

These are included with the Nintendo games. If you see HOL behind a title, it means that it is the Dutch version as it was sold in stores in the Netherlands. Text on the boxes is often Dutch. With UKV, this is the version that has been available in stores in the United Kingdom. Some collectors only look for specific versions, which is why these codes are behind something. If the language in a game itself is different from English, then we specify that in the description of the game.
If you have any questions about this, don’t hesitate to ask!

– What does the state or condition mean?

Collectors naturally want to know the state of a game, especially when it comes to cardboard boxes. We try to display this as clearly and objectively as possible via the photos and description. We will also show and describe any imperfections.
Normal user tracks may be visible on CDs and DVDs, these are unavoidable when a CD is played from DVD. Game CDs from DVDs with scratches are not included in our range. These are strictly viewed in advance.

– What I see in the photo is what I get?

Yes, all our items have their own photo. When you order a game with a complete and net label, you also get it. When you order a separate Nintendo cart with UKV code (country code) because you happen to have the booklet and box, have the same code, you will also get exactly that cartridge. We know from experience that this is sometimes very important for customers, so we would like to emphasize that we take this into account!

Do you have further questions? Reassure them via: info@dutchgameboys.com

 

 

Dutch Below.

– Wanneer wordt mijn pakketje verstuurd?

Voor 22:00 besteld is de eerst volgende werkdag verzonden.
In het weekend verzenden we niet, de bestellingen voor zondag 22:00 uur worden op maandag
verzonden.

– Hoe lang duurt het ongeveer voordat een pakketje arriveert?

Nederland 1-2 dagen na verzending.
Europa 3-7 dagen na verzending. (Dit is een indicatie)
Wereld 7-14 dagen na verzending. (Dit is een indicatie)

– Kan ik mijn pakketje traceren?

Ja, al onze pakketten worden met een track en trace code verstuurd. Wij zorgen ervoor dat het pakketje zorgvuldig verzonden wordt, zodat er onderweg geen schade zal ontstaan.

– Verzenden jullie wereldwijd?

Ja, wij verzenden wereldwijd..

– Wat zijn de verzendkosten?

Verzendkosten hangen af van het gewicht en grootte van de zending. Als u selecteert wat u wilt
kopen vindt u in het check-out systeem precies wat de verzendkosten zullen zijn. Klanten uit
Nederland en België betalen geen verzendkosten bij een bestelling boven de €100

– Heeft Dutch Gameboys een retourbeleid?

Bij gebreken kunt u zendingen binnen 14 dagen retourneren, neem daarvoor wel eerst even contact met ons op via:
info@dutchgameboys.com

– Geven jullie garantie op producten?

Zeker, op alle producten zit 1 maand garantie!

– Kan ik mijn bestelling ophalen?

Dat kan op afspraak.
Waar kan ik mijn bestelling ophalen?
U kunt uw bestelling ophalen in Buitenpost (Alleen na het maken van een afspraak)

– Wat zijn de betaalopties?

U kunt betalen via:
 Ideal
 Bancontact
 PayPal
 Bank overschrijving (IBAN)
Er komen geen extra kosten bij. Ideal is alleen beschikbaar voor Nederlandse klanten.

– Testen jullie producten?

Zeker, alles wat we aan onze producten toevoegen, tenzij nieuw en gesealed, wordt getest.
Producten worden vlak voor verzending nogmaals getest om te kunnen garanderen dat de klant
tevreden is met de levering.

– Wat betekend Boxed / CIB /Complete

CIB, staat voor Complete In Box, dit wil zeggen dat een spel of console compleet is met handleiding en doos. Wanneer een spel of console niet CIB is, ontvangt u enkel het spel of console. U ziet dit ook duidelijk in de foto’s.

– Wat betekenen de HOL, FRA, UKV; en andere codes?

Deze staan bij de Nintendo games. Als je HOL achter een titel ziet staan, dan wil dat zeggen dat het de Nederlandse versie is zoals die in Nederland in winkels is verkocht. Tekst op de doosjes is dan vaak Nederlands. Bij UKV gaat het om de versie die in het Verenigd Koninkrijk in de winkels heeft gelegen. Sommige verzamelaars zoeken alleen specifieke versies, daarom staan deze codes ergens achter. Wanneer de taal in een spel zelf anders is dan Engels, dan specificeren we dat in de omschrijving van de game.
Heeft u hier vragen of twijfels over, vraag dan gerust even!

– Wat betekend de staat of conditie?

Verzamelaars willen natuurlijk graag weten in welke staat een spel verkeerd, vooral als het gaat om kartonnen doosjes. Wij proberen dit via de foto’s en omschrijving zo duidelijk en objectief mogelijk weer te geven. Eventuele imperfecties zullen we ook laten zien en beschrijven.
Bij CD’s en DVD’s kunnen normale gebruikerssporen zichtbaar zijn, deze zijn onvermijdelijk wanneer een CD of DVD is afgespeeld. Spel CD’s of DVD’s met krassen komen niet in ons assortiment terecht. Deze worden vooraf streng bekeken.

– Wat ik op de foto zie is wat ik krijg?

Ja, al onze artikelen hebben een eigen foto. Wanneer u een spel besteld met compleet en net label, krijg u deze ook. Wanneer u een losse Nintendo cart besteld met UKV code (landcode) omdat u zelf toevallig het boekje en doosje al heeft met dezelfde code, dan krijgt u ook precies die cartridge. Uit ervaring weten we dat dit soms heel belangrijk is voor klanten, dus benadrukken we graag dat wij hier rekening mee houden!

Heeft u verder nog vragen? Stel ze gerust via: info@dutchgameboys.com